Contacto

Nota legal

1. Identificació de la web
La web rubiestarragona.org ha estat creada al març de 2005 per en Joan Rúbies Mallol i en Miquel Tarragona Coromina, Notaris del Col•legi Notarial de Catalunya, i actualitzat el 2 d’abril de 2015 per els anteriors i Immaculada Rúbies Royo.
El domicili de la web a efectes de notificacions i comunicacions de qualsevol tipus és l'Avinguda Diagonal, 407, 5a. planta, C.P. 08008, de la localitat de Barcelona, España, o l'adreça electrònica notaria@rubiestarragona.org.

2. Drets de propietat intel•lectual i industrial
Els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre la web coneguda com rubiestarragona.org pertanyen a en Joan Rúbies Mallol i en Miquel Tarragona Coromina. Els drets de propietat intel•lectual sobre la pàgina comprenen el contingut de la mateixa, el seu disseny amb tots els elements que ho integren i el codi font amb què està programada, i estan protegits conforme a la legislació espanyola i internacional relativa als drets d'autor.

3. Prohibició de reproducció de continguts
Es prohibeix expressament la reproducció o comunicació pública per qualsevol medi, total o parcial, dels continguts de la web rubiestarragona.org.

4. Autorització d'enllaços
S’autoritza a qualsevol persona física o jurídica l'establiment a les seves pàgines o llocs web d'enllaços a rubiestarragona.org, tant a la seva pàgina principal o índex com a qualsevol de les pàgines de la web.

5. Exempció de responsabilitat de l'autor
Els autors de rubiestarragona.org no assumeixen cap responsabilitat pel mal ús que els visitants de la web puguin fer del contingut de la mateixa. De la mateixa manera, els autors de la web no assumeixen cap responsabilitat pels continguts, pel incorrecte funcionament o per possibles danys derivats de les pàgines o webs enllaçades amb ""links"" des de rubiestarragona.org. Els autors es reserven el dret a canviar sense previ avís el contingut de qualsevol de les pàgines o seccions de la web rubiestarragona.org.

6. Acceptació de les condicions d'ús
L'accés com a visitant a rubiestarragona.org implica l'acceptació dels termes i condicions d'ús de la web, tal i com han quedat redactats en aquest avís legal.